antypeerelowski


antypeerelowski
antypeerelowski {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ib, antypeerelowskiscy {{/stl_8}}{{stl_7}}'skierowany przeciw zasadom ustrojowym PRL-u (Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej) oraz siłom partyjnym sprawującym władzę w czasie panowania tego ustroju': {{/stl_7}}{{stl_10}}Dokopanie środowiskom antypeerelowskim było ważniejsze niż dobro Polski. (GP) {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.